Placement Details
2022 >> NVD Technology Pvt. Ltd.
  1. KARAN DINESHBHAI MAV (EC)
  2. KAUSHAL KUMAR PRAVINBHAI SOLANKI (IC)

Placement Details for Year:-

2022 Placements


Congratulations to all the students.