Placement Details
2021 >> AIVID Techvision
  1. AASHAY BHARATKUMAR SHAH (CE)
  2. YOGIKUMAR ASHVINBHAI DHINGANI (CE)
  3. HARSHIL YOGENDRAKUMAR PATEL (IT)
  4. JAY ATULBHAI GAJJAR (IT)

Placement Details for Year:-

TPO Updates