Placement Details
2018 >> Hitachi HiREL Power Electronics Ltd.
  1. HITESH KANYALAL DADLANI (EC)
  2. DHAIRYA CHANDRESH NAGODRA (EC)
  3. AJAY PRAVIN PATEL (EC)
  4. SAGAR HARESHKUMAR THAKKAR (PE)
  5. PINTU MOHAN BHAI SHARMA (PE)
  6. YASH DHARMESHBHAI THAKORE (PE)
  7. AKSHAY RAJUBHAI THAKUR (PE)

Placement Details for Year:-

TPO Updates