Placement Details
2018 >> OpenXcell Technolabs
  1. KRISHNA HITESHKUMAR SHAH (CE)
  2. DHARATI MAHESHKUMAR SUTHAR (CE)
  3. HASTI RAJESH THACKER (CE)
  4. ISHITA KALPESHKUMAR SHAH (IT)
  5. VINITKUMAR BHANUBHAI PANSHERIYA (IT)
  6. RAJ YOGESHBHAI PUROHIT (IT)
  7. PRIYA MAHENDRAKUMAR SUREJA (IT)
  8. CHETANKUMAR JAGADISHBHAI VIRANI (IT)

Placement Details for Year:-

TPO Updates