Placement Details
2014 >> IBM
  1. NIRAL PARESH VASAVADA (CE)
  2. ANERI SNEHAL PARIKH (CE)
  3. KALGI HITENDRA JANI (CE)
  4. DRASHTI RASHMIK SHETH (CE)
  5. PRITI SRIDHAR CHAKRABORTY (EC)
  6. HETAL BHURABHAI SHIDA (EC)
  7. ANERI TUSHAR MAVANI (IC)
  8. JYOT RAJESHKUMAR THAKKAR (IT)
  9. MANASI KIRITBHAI SUTHAR (IT)
  10. SOUMI SWADESHRANJAN PAL (PE)

Placement Details for Year:-

TPO Updates